ČLANSTVO

Udruga turističkih vodiča Grada Zagreba može imati redovne i izvanredne članove.
Redovni član Udruge može postati svaki stručni turistički vodič državljanin Republike Hrvatske koji je položio opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.
Izvanrednim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, bez obzira na državljanstvo, koja se bavi turističkom ili srodnom djelatnošću ili je na drugi način zainteresirana za unapređenje rada Udruge.


STATUT

ETIČKI KODEKS

Aktivnostima Udruge rukovode predsjednik, dopredsjednik, Upravni i Nadzorni odbor. Svi se članovi potiču na aktivno sudjelovanje u radu Skupštine kao i na osobni doprinos projektima i aktivnostima Udruge gdje je to moguće, promovirajući ime i aktivnosti Udruge.

*Članovi moraju poštovati etički kodeks Udruge koji određuje da je dužnost članova usluge turističkog vođenja svojim klijentima pružati prema najvišim profesionalnim standardima te pridonositi objektivnom upoznavanju i razumijevanju destinacije.

* Članovi Udruge moraju se pobrinuti za to da su činjenice koje iznose u svojoj prezentaciji tijekom turističkog vođenja objektivne, istinite i točne, da se iste iznose bez predrasuda te da se naglasi jasna razlika između činjenica, mitova, legendi i subjektivnog mišljenja.

*Kako bi zaštitili ugled turizma u našoj zemlji, članovi su dužni da tijekom turističkog vođenja osiguraju da se posjetioci/ gosti s poštovanjem odnose prema okolišu, životinjskom svijetu, znamenitostima i spomenicima, kao i lokalnim običajima i kulturnoj osjetljivosti.

*Dužnost je svih članova pravilno i pošteno postupanje prema bivšim i sadašnjim klijentima, kolegama u struci kao i prema javnosti.

*Članovi Udruge mogu slobodno predstavljati svoje usluge potencijalnim klijentima pod uvjetom da ne traže od klijenta kršenje ugovora koji već ima s nekim drugim članom Udruge.

*Članovi Udruge se neće upuštati ni u kakve aktivnosti koje bi mogle naštetiti reputaciji Udruge i interesima njezinih članova.


više...

KAKO POSTATI VODIČ

Ako volite ljude, zabavni ste i komunikativni, volite kretanje i šetnje gradom, a pritom volite i svakodnevno učiti nove stvari, onda je upravo to zanimanje za vas!

Da biste postali vodič morate ispuniti i neke formalne uvjete:

- biti hrvatski državljanin
- biti radno sposoban
- imati stečenu najmanje srednju stručnu spremu
- govoriti tečno barem jedan strani jezik.

Ispit za turističkog vodiča se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio pokriva predmete kao što su Politički sustav Republike Hrvatske, Gospodarski sustav Republike Hrvatske, Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje, Osnove turističkog zakonodavstva, Hrvatska povijest, Turistički zemljopis Hrvatske, Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske, Kultura govorenja i pisanja, Strani jezik (samo polaganje ispita), Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče.

Posebni dio tečaja sastoji se od predavanja na temu županije za koju se ispit polaže.

Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom na visokom učilištu koje za provođenje stručnih ispita za turističke vodiče odredi ministar turizma.

Zakon i pravilnici iz turizma koji se odnose na turističke vodiče mogu se naći na stranici Ministarstva turizma


više...